8.2.2011
POSLOVALNICE PO SLOVENIJI

KTC BELTINCI, Gregorčičeva 2/a, 9231 Beltinci, tel.: 02/ 53 52 350, faks: 02/ 53 52 360

HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA BRASLOVČE Z.O.O., BRASLOVČE 23, 3314 Braslovče 03 703 12 30

Poslovalnica Benedikt, Industrijska cesta 0N, 2234 Benedikt Tel.: 02/703 14 18, BRATKOVIČ DRAGO

PANVITA ZRNO-VIT, POSL. LIPOVCI, LIPOVCI 251, 9231 BELTINCI

Poslovalnica Cerkvenjak, Cerkvenjak, 2236 Cerkvenjak Tel.: 02/703 41 03, VERBOŠT JANEZ

Poslovalnica Cankova, Cankova 35, 9261 Cankova Tel.: 02/540 94 09, HORVAT JANKO

KZ CELJE Z.O.O., KOCBEKOVA ULICA 5, 3000 CELJE Tel.: 03 425 38 14, Fax.: 03 425 38 20

Agrooskrba Črnomelj, Belokranjska cesta 18, Črnomelj 07 30 61 262

Trgovina Črna, Center 38, 2393 Črna na Koroškem tel: 02 87 81 326 Fax: 02 87 81 316 e-pošta: trgovina.crna@kkgz.si

BEGRAD TRGOVINA ZADRUŽNA CESTA 16, 8340 ČRNOMELJ, 07 30 62 120

Prodajalna repromateriala Dobrnič, Dobrnič 9a, Dobrnič Tel: 07 348 21 70

Prodajalna repromateriala Dole, Dole 7b, Dole pri Litiji Tel: 01 896 31 93

Trgovina Dramlje, Dramlje, 3222 DRAMLJE

Trgovina Dravograd, Meža 27, 2372 Dravograd tel: 02 87 67 216, faks: 02 87 67 200 e-pošta: trgovina.dravograd@kkgz.si

Prodajalna repromateriala Gabrovka, Gabrovka 4, Gabrovka, Tel: 01 896 31 83

POSLOVALNICA GORICA PRI SLIVNICI, Gorica pri Slivnici 97, 3263 Gorica pri Slivnici

ZKZ MOZIRJE Z.O.O. ŽELEZNINA GORNJI GRAD, ATTEMSOV TRG 8, GORNJI GRAD 03/839 44 20

MERCATOR, D.D., M TEHNIKA ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 24, 6250 Ilirska Bistrica 05 711 89 40

KZ STIČNA Z.O.O. VRTNI CENTER IVANČNA GORICA, LJUBLJANSKA CESTA 4, 1291 IVANČNA GORICA

Poslovalnica Jurovski Dol, Jurovski Dol 6, 2223 Jurovski Dol Tel.:02/ 720 52 26, KREN BOŽO

KGZ SLOGA KRANJ, Z.O.O., ŠUCEVA ULICA 27, 4000 KRANJ www.sloga.si

KMETIJSKA PRESKRBA KRŠKO, Cesta krških žrtev 143, 8270 Krško tel.: 07/488 06 20

Poslovalnica Kuzma, Kuzma 26/a, 9263 Kuzma Tel.: 02/ 558 88 84, KRPIČ ALOJZ

Trgovina Kotlje, Kotlje 2, 2394 Kotlje Poslovodja: Strmčnik Robert tel: 02 87 81 321 e-pošta: trgovina.kotlje@kkgz.si

VINAKRAS SEŽANA Z.O.O., POSL. KOZINA, 6240 KOZINA

KMETIJSKI CENTER LAH LAH MAJDA S.P., KLANEC 13, KOMENDA

KMETIJSKA TRGOVINA LOVREC, Lovrenc na Dravskem polju 8, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

MERCATOR D.D., DUNAJSKA 107, 1000 LJUBLJANA

Kmetijsko tehnična trgovina Laščanka, Zdraviliška 15 a, 3270 Laško Tel.03/73 38 320 Fax:03/73 38 321

AGROMARKET, RADO PETKOVŠEK S.P., TRŽAŠKA 95 1370 LOGATEC

KZ LENART Z.O.O., JUROVSKA CESTA 1/A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH kzlenart.marjan@siol.net

Trgovina Lenart, Maistrova ul. 2, 2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 63 33, DERGANC DUŠAN

TRGOVINA LOČE, STARI TRG 4, LOČE PRI POLJČANAH

ZKZ MOZIRJE Z.O.O. ŽELEZNINA LJUBNO, FORŠT 6, 3333 LJUBNO 03/584 12 41

ZKZ MOZIRJE Z.O.O. TRGOVINA RADMIRJE, RADMIRJE 11, 3333 LJUBNO 03/838 80 42

ZKZ MOZIRJE Z.O.O. ŽELEZNINA LUČE, LUČE 34, 3334 LUČE 03/584 40 24

SERVOSTAN D.O.O. TRGOVINA FRAMA, KRAIGHERJEVA ULICA 28, 2230 LENART V SLOV. GORICAH

OC MIRNA PEČ, Trg 3, 8216 Mirna Peč, tel.: 07 39 36 232

Prodajalna repromateriala Mokronog, Gubčeva 33, Mokronog Tel: 07 349 81 63

Prodajalna repromateriala Mirna, Cesta na Gradec 1, Mirna Tel: 07 343 51 20

PE AGROOPREMA 1, Industrijska ul. 9, 9000 Murska Sobota tel.: 02/512 48 87

KZ METLIKA Z.O.O., CESTA XV. BRIGADE 2, 8330 METLIKA Tel.: 07 363 7027, Fax.: 07 363 70 28

Poslovalnica Agrocenter, Mestni Log 16, 8330 Metlika Tel.: 07 363 71 26

Trgovina Mežica, Ob Šumcu 7, 2392 Mežica tel: 02 87 81 325 Fax: 02 87 81 315 e-pošta: trgovina.mezica@kkgz.si

Trgovina Muta, Glavni trg 31, 2366 Muta tel: 02 87 67 432 faks: 02 87 67 402 e-pošta: trgovina.muta@kkgz.si

Trgovina Mislinja, šentlenart 26, 2382 Mislinja tel: 02 88 46 080, 02 88 46 066 e-pošta: trgovina.mislinja@kkgz.si

ZKZ MOZIRJE Z.O.O. PC LJUBIJA, CESTA NA LEPO NJIVO 2, MOZIRJE 03/837 07 80

KZ KRKA Z.O.O., ŠENTJERNEJSKA CESTA 6, 8000 NOVO MESTO, www.kz-krka.si

OC AGROSERVIS-TRGOVINA Knafeljčeva 2 8000 Novo Mesto tel.: 07 39 30 100

Trgovina Graben, Ragovo 7, Novo mesto 07 39 31 874

Trgovina Ožbalt, Ožbalt 3, 2361 Ožbalt tel: 02 87 67 434 Fax: 02 87 67 404 e-pošta: trgovina.ozbalt@kkgz.si

Kmetijska trgovina ŠIKOLE, Šikole 25/A, 2331 Pragersko

M-CENTER TEHNIKE IN GRADNJE, TRŽAŠKA 59, POSTOJNA

Trgovina Ponikva, Ponikva 49, 3232 Ponikva Tel.: 03 579 21 04

KZ PETROVČE Z.O.O., KMETIJSKA PRESKRBA PETROVČE, PETROVČE 1 Tel.: 03 713 33 80, Fax.: 03 713 33 75

Prodajno skladišče Prevalje, Pri postaji 12 a, 2391 Prevalje tel: 02 87 81 324, Fax: 02 87 81 314 e-pošta: trgovina.prevalje@kkgz.si

PANVITA ZRNO-VIT POSL. LEMERJE, LEMERJE 2, 9201 PUCONCI

Trgovina Vas, Vas 54, 2360 Radlje ob Dravi tel: 02 87 67 435 e-pošta: trgovina.vas@kkgz.si

Trgovina Ravne, Koroška cesta 1, 2390 Ravne na Koroškem tel: 02 87 81 322 Fax: 02 87 81 312 e-pošta: trgovina.ravne@kkgz.si

KZ LAŠKO Z.O.O., SEVCE 16/A, 3272 RIMSKE TOPLICE www.kz-lasko.si kz-lasko@amis.net

Kmetijsko tehnična trgovina Radečanka, Titova 1, 1433 Radeče Tel. 03/ 56 80 143 Fax:03/ 56 80 142

Poslovalnica Rimske Toplice, Globoko 1 a, 3272 Rimske Toplice Tel. 03/57 36 018

Trgovina Radlje, Koroška cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi tel: 02 87 67 433 faks: 02 87 67 403 e-pošta: trgovina.radlje@kkgz.si

ZKZ MOZIRJE Z.O.O. KP SPODNJA REČICA, SP. REČICA 14, 3332 REČICA 03/838 80 03

Poslovalnica Sveta Ana, Sv. Ana 24/a, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah Tel.: 02/703 30 40, RAJŠP BOJAN

Poslovalnica Rogašovci, Rogašovci 0N, 9265 Rogašovci Tel.: 02/558 88 80, KLOBUČAR IVAN

KGZ SLOVENSKE KONJICE Z.O.O., OPLOTNIŠKA CESTA 1, 3210 SLOVENSKE KONJICE Tel.: 03 758 05 00, Fax.: 03 758 05 50

Poslovalnica Blagovnica, Oplotniška 1, 3210 Slovenske Konjice

KZ SEVNICA Z.O.O., SAVSKA CESTA 20 C, 8290 SEVNICA, Tel.: 07 816 36 00, Fax.: 07 816 36 17, www.kz-sevnica.si

Poslovalnica KOC 2, Savska cesta 20/b, 8290 Sevnica Tel.: 07 816 36 30

Poslovalnica Studenec, Studenec 34, 8293 Studenec Tel.: 07 81 63 690

KZ SLOVENSKA BISTRICA Z.O.O., MARIBORSKA CESTA 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA Tel.: 02 818 12 61, Fax.: 02 818 12 23, ivan.sbistrica@siol.net

AGROPRESKRBA D.O.O., PARTIZANSKA 70, 6210 SEŽANA Tel.: 05 731 20 00

Kmetijska tehnika Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec tel: 02 88 46 034 e-pošta: kmetijska.tehnika@kkgz.si

Trgovina Stari trg, Podgorska cesta 29, 2380 Slovenj Gradec tel: 02 88 46 058 faks: 02 88 38 067 e-pošta: trgovina.staritrg@kkgz.si

VINAKRAS SEŽANA Z.O.O., POSL. SEŽANA, SEJMIŠKA 1/A SEŽANA

KTC ŠENČUR, Kranjska cesta 29, 4208 Šenčur, tel.: 04/ 25 19 770, faks: 04/ 25 19 772 peter.percic@sloga.si

Trgovina Škocjan, Škocjan 75, Škocjan 07 38 46 160

Trgovina Šentjernej, Trubarjeva cesta 4, Šentjernej 07 39 31 942

Prodajalna repromateriala Šentrupert, Šentrupert 33a, Šentrupert Tel: 07 343 51 39

KZ ŠALEŠKA DOLINA Z.O.O., METLEČE 7, 3325 ŠOŠTANJ Tel.: 03 898 49 73, a.slemensek@kz-saleskadolina.si

TPC Šoštanj-Metleče, Metleče 7, 3325 Šoštanj Tel.: 03 898 49 87

Kmetijska trgovina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 138, 3327 Šmartno ob Paki Tel.: 03 896 52 52

Trgovina Šmartno, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2383 Šmartno tel: 02 88 46 053 e-pošta: trgovina.smartno@kkgz.si

KZ ŠENTJUR Z.O.O., CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3, 3230 ŠENTJUR Tel.: 03 574 31 86, Fax.: 03 574 36 24

Trgovina Šentjur, Ljubljanska cesta 1, 3230 Šentjur Tel.: 03 749 18 62

Agrocenter Škofja Vas, Škofja Vas, 3211 Škofja Vas Tel.: 03 541 57 11

KGZ ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 63/a, 4220 ŠKOFJA LOKA Tel.: 04 51 30 300, Fax.: 04 51 30 303

PRODAJNI CENTER KMEČKI STROJI, GUZELJ FRANC S.P., SV. BARBARA 23 4220 ŠKOFJA LOKA

RETRA D.O.O., AGROTEHNIKA, BELEHARJEVA 6/A 4208 ŠENČUR

KZ STIČNA Z.O.O. ŽELEZNINA RADOHOVA VAS, RADOHOVA VAS, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI

KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE Z.O.O., BARAGOV TRG 3, 8210 TREBNJE tel.: 07/ 348 15 00, GSM: 041/645 794, z.vrabec@kz-trebnje.si

Prodajalna repromateriala Stari trg, Stari trg 2, Trebnje Tel: 07 348 15 26

Poslovalnica Tržišče, Tržišče 46/a, 8295 Tržišče Tel.: 07 81 63 670

KZ TOLMIN Z.O.O., RUTARJEVA 35, 5220 TOLMIN Tel.: 05 380 01 88, Fax.: 05 380 02 02

Prodajalna repromateriala Velika Loka, Velika Loka 1, Velika Loka Tel: 07 34 88 150

Prodajalna repromateriala Veliki Gaber, Veliki Gaber 101, Veliki Gaber Tel: 07 348 81 40

PE AGROOPREMA VIPAVA, Goriška cesta 13, 5271 Vipava tel.: 05/364 48 69

Trgovina Vinica, Vinica 3a, Vinica 07 30 62 675

Poslovalnica Vitanje, Vitanje, 3205 Vitanje Tel.: 03 758 06 40

Kmetijska trgovina Velenje, Cesta talcev 2, 3320 Velenje Tel.: 03 897 28 30

Kmetijska preskrba Vojnik, Celjska cesta 24/ b, 3212 Vojnik Tel.: 03 780 48 50

Trgovina Vuzenica, Livarska cesta 12, 2367 Vuzenica tel: 02 87 70 482, 02 87 70 485 faks: 02 87 70 487 e-pošta: trgovina.vuzenica@kkgz.si

TRGOUP VELIKE LAŠČE D.O.O. TRUBARJEVA CESTA 28, VELIKE LAŠČE, (01) 788 10 99

Poslovalnica Zreče, Kovaška cesta 26, 3214 Zreče

KZ STIČNA Z.O.O. ŽELEZNINA ZAGRADEC, ZAGRADEC, 1303 ZAGRADEC

Prodajalna repromateriala Žužemberk, Baragova cesta 16, Žužemberk, Tel: 07 388 53 20

Copyright 2003, TAJFUN d.o.o., sprememba 10.07.03, Vse pravice pridržane. Pripombe in vprašanja v zvezi z WWW stranmi naslovite na Webmaster.